Tuesday, May 10, 2016

Read


Nek dewe mung melu omongane uwong tanpa gelem sinau, ilmu-ilmune para ulama ora bakal ngresep ning dewe. Woco-o lan pahamano...

If we just follow those people said without willing to learn by ourself, then we would not understand the ulama knowledges. Read and understand...

No comments:

Post a Comment

Silahkan sampaikan tanggapan Anda atas tulisan di atas.