Thursday, July 31, 2008

Adap Bicara

Wajar dan boleh-boleh saja kita bicara tapi kalau mengabaikan sekeliling kita adalah kurang baik. Apalagi kalau kita datang belakangan sementara di sana sudah ada beberapa orang yang datang terlebih dulu, sangat tidak baik jika kita tidak menyapa mereka (khususnya jika ada orang yang tua atau dituakan), sangat tidak baik jika kita bicara diluar apa yang mereka bicarakan (selama yang mereka bicara hal yang baik) dan sangat tidak baik jika kita bicara sendiri dengan sebelah kita tanpa melibatkan orang lain di sekitar kita.

Sangat tidak baik lagi kalau kita yang mempunyai kedudukan tinggi di masyarakat bersikap demikian.

Begitu masuk ruangan yang sudah ada orang...tersenyum dan sapalah dengan salam, tanyalah kabarnya, namanya, apa yang mereka sedang bicarakan dan bicaralah menyesuaikan dengan apa yang mereka bicarakan. Kalau salah, luruskan mereka. Kalau benar, ambil hikmahnya.

Hormati mereka sebab dengan begitu mereka akan menghormati kita.

No comments:

Post a Comment

Silahkan sampaikan tanggapan Anda atas tulisan di atas.